top of page

Vertaalservice - Snel & Accuraat

Vertalingen

Duits - Engels - Frans 

 

Beëdigingen & Legaliseringen 

Editing Proofreading

 

Taalkundige revisie
Controle drukproeven

Revisie vertaalwerk

Copywriting

 

Teksten volledig 

herschrijven

vertaling juridische teksten
Juridisch

Wetteksten, statuten, contracten, arbeidsreglementen, disclaimers voor websites, huishoudelijke reglementen, geboorte- en huwelijksakten, testa-menten,  copyright, correspondentie van advocatenkantoren, enz.

vertaling redactionele teksten
Redactioneel

Notulen, verslagen, artikels voor bedrijfsbladen magazines, curriculum vitae, briefwisseling, recepten, toeristische teksten enz.

Economisch-financieel

Financiële (half)jaarverslagen, beurskwartaalverslagen, pros-pectussen voor beleggingsfondsen, presentaties, syllabus economie, rapporten over de economische conjunctuur, MIFID-richtlijnen, enz.

vertaling financiële teksten
vertaling commerciële teksten, websites
Commercieel

Brochures, folders, websites, mailings, persberichten, pers-dossiers, interviews, newsletters, garantievoorwaarden enz.

vertaling verzekeringsteksten
Verzekeringen

Algemene en Bijzondere polisvoor-waarden, technische en medische

expertiseverslagen, verzekerings-attesten, medische vragenlijsten, schadedossiers, aangiften, getuigen-verklaringen, enz.

vertaling medische en farmaceutische teksten
Medisch & farmaceutisch

Presentaties, patiëntenbijsluiters, Informed Consent Documents, artikelen voor medische vakbladen, gebruiksaanwijzingen, SmPC's enz.

bottom of page